بازنگري در احکام و مناسک
60 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نشریه زایر با حضرت استاد
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام و المسلمين محمد جواد فاضل لنکراني، مسئول مرکز فقهي ائمه اطهار با اشاره به اينکه ما در ابعاد علمي و فقهي همواره با افقهاي تازه و مسائل جديدي مواجه هستيم، اعتقاد دارد در ميان ابواب فقهي يکي از اعمال و واجباتي که هر ساله مسائل جديد را پيش روي بزرگان، مراجع و اهل نظر قرار مي‌دهد، مسأله حج است.
از اين رو مي‌توان گفت يکي از ويژگي‌هاي حج اين است که هر سال داراي برخي مسائل نو است و مقصود از نوآوري در حج اين است که با اين مسائل "نوپديد" چگونه برخورد کنيم. به اعتقاد اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه يکي از مسائل مهم در بحث نوآوري در حج را بررسي تغيير محل سعي در مکه مکرمه دانست که فقها و بزرگان و حتي مسئولان حج بايد اين مسأله را مورد کنکاش قرار دهند و گفت: بايد ديد آيا محل سعي جديد اشکال دارد يا خير؟ چرا که در حال حاضر مسئولان حج به اين نتيجه رسيدند که به دليل کثرت جمعيت بايد محل سعي را توسعه داد از اين رو اجتهاد صحيح در حوزه مباحث فقهي بايد در اين زمينه وارد شود چرا که نوآوري وشکوفايي به اين معناست که مسائل جديد را کشف و بررسي کنيم.
حجت الاسلام والمسلمين فاضل لنکراني که با خبرنگار زائر گفت‌وگو مي‌کرد، با اشاره به اينکه چند سالي است که مسئولان مسجدالحرام و حج در عربستان زوّار را مجبور مي‌کنند که از طبقه اول مسجدالحرام که بالاتر از کعبه است به طواف بپردازند، تصريح مي‌کند که اين مسأله يکي ديگر از مسائل نوپديد در حج و مورد ابتلاي همه است و هنر اجتهاد اين است که در اين حوزه وارد شود که اين امر خود نوعي نوآوري در امر حج و به طبع آن نوآوري در فقه است.
به اعتقاد وي بررسي مسأله جابه‌جايي مقام ابراهيم و قرباني کردن در منا نيز از ضرورياتي است که بايد از سوي مراجع مورد توجه قرا گيرد. همچنين با توجه به اينکه مکه نيز مانند ساير شهرهاي دنيا در حال توسعه است مکان جغرافيايي منا نيز نوعي پرسش در اذهان عموم ايجاد کرده است چرا که اين مسأله تأثير زيادي در اعمال عمره گزاران دارد در مجموع نياز است که برخي از مجتهدين تخصص خود را منحصر به مسائل حج کنند و اين مسائل جديد نيز مطرح و پاسخ‌يابي شود.
مسئول مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) همچنين معتقد است ايجاد ارتباط ميان علماي کشورهاي اسلامي و مراجع شيعي نوعي نوآوري در امر حج است که موجب تبادل افکار و انديشه در باب حج مي‌شود و اين نياز جوامع اسلامي است چرا که حج، تجمّع بزرگ مسلمانان است که بايد نوآوري در آن به عنوان مسأله‌اي ضروري مورد توجه قرار گيرد. وي ادامه مي‌دهد: انسجام اسلامي شعاري نيست که مختص يکسال و يک ماه و يک دوره خاص باشد، امت اسلام نيازمند وحدت دائمي و همراهي هميشگي است؛ اين مهم در کنگره عظيم حج به راحتي قابل تحقق و دستيابي است.

آدرس اینترنتی