مصاحبه حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكراني (دامت بركاته) در راهپيمايي با شكوه روز 22 بهمن
68 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبر شبکه قم روز 22 بهمن
تعداد شرکت کننده : 0


حماسه عظيم 22 بهمن امسال با سالهاي گذشته تفاوت دارد وبه نظر اينجانب آثار و بركات بسيار بزرگي بر آن مترتب خواهد شد.
مردم عزيز ما به قصد انجام وظيفه ديني و الهي در اين روز حضور پيدا كرده اندو خداوند مردم عزيز ايران را به بركت همين نيت هاي پاك مورد لطف و عنايت ويژه قرار مي دهد .
امروز همه و همه حضور پيدا كرده اند تا بگويند ما براي دفاع از اسلام وانقلاب هميشه در صحنه هستيم و دشمنان ايران بايد براي هميشه نااميد شوند.
امروز همه آمدند تا با اعلام وحدت واتحاد و همدلي اعلام نمايند كه به آرمان امام و شهدا وفا دارند و براي استمرار انقلاب پشت سر رهبري معظم انقلاب قرار دارند واز ايشان و اهدافشان حمايت مي كنند.
من فراموش نمي كنم كه والد راحل رضوان الله عليه حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني با وجود كسالت¬هاي عديده، خود را مقيد مي دانستند كه در راهپيمايي 22 بهمن حضور پيدا كنند.

آدرس اینترنتی