خاطرات منتشر نشده/ چشم و چراغ حوزه: امام از نگاه علمای حوزه علمیه
51 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 11 خرداد 1384- شماره 51 » (1 صفحه - از 17 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی